Warga MPOB dapat mencapai maklumat terkini Bahagian Sumber Manusia seperti eCuti, eHRS dan pelbagai lagi dengan satu id dan satu kata laluan sahaja. (Single Sign On)